Curso de alemán: A1.2 de tarde

  • Formato: curso estándar de tarde (4 horas lectivas por semana)
  • Horario: martes & jueves, 19:30 - 21:00h
  • Profesora:  Natosch
  • Plazas disponibles: 5
Level: 

Fechas

Fecha 0 - 21.11.2019 - 19:30
Fecha 1 - 26.11.2019 - 19:30
Fecha 2 - 28.11.2019 - 19:30
Fecha 3 - 03.12.2019 - 19:30
Fecha 4 - 05.12.2019 - 19:30
Fecha 5 - 10.12.2019 - 19:30
Fecha 6 - 12.12.2019 - 19:30
Fecha 7 - 17.12.2019 - 19:30
Fecha 8 - 19.12.2019 - 19:30
Fecha 9 - 07.01.2020 - 19:30
Fecha 10 - 09.01.2020 - 19:30
Fecha 11 - 14.01.2020 - 19:30
Fecha 12 - 16.01.2020 - 19:30
Fecha 13 - 21.01.2020 - 19:30
Fecha 14 - 23.01.2020 - 19:30
Fecha 15 - 28.01.2020 - 19:30
Fecha 16 - 30.01.2020 - 19:30
Fecha 17 - 04.02.2020 - 19:30
Fecha 18 - 06.02.2020 - 19:30
Fecha 19 - 11.02.2020 - 19:30
Fecha 20 - 13.02.2020 - 19:30
Fecha 21 - 18.02.2020 - 19:30
Fecha 22 - 25.02.2020 - 19:30
Fecha 23 - 27.02.2020 - 19:30