Curso de alemán: B1.3 de tarde

  • Formato: curso estándar de tarde (4 horas lectivas por semana)
  • Horario: martes & jueves, 19:30 - 21:00h
  • Profesores: Florian
  • Plazas disponibles: 5
Level: 

Fechas

Fecha 0 - 23.05.2019 - 19:30
Fecha 1 - 28.05.2019 - 19:30
Fecha 2 - 04.06.2019 - 19:30
Fecha 3 - 06.06.2019 - 19:30
Fecha 4 - 11.06.2019 - 19:30
Fecha 5 - 13.06.2019 - 19:30
Fecha 6 - 18.06.2019 - 19:30
Fecha 7 - 25.06.2019 - 19:30
Fecha 8 - 27.06.2019 - 19:30
Fecha 9 - 02.07.2019 - 19:30
Fecha 10 - 04.07.2019 - 19:30
Fecha 11 - 09.07.2019 - 19:30
Fecha 12 - 11.07.2019 - 19:30
Fecha 13 - 16.07.2019 - 19:30
Fecha 14 - 18.07.2019 - 19:30
Fecha 15 - 23.07.2019 - 19:30
Fecha 16 - 25.07.2019 - 19:30
Fecha 17 - 30.07.2019 - 19:30
Fecha 18 - 01.08.2019 - 19:30
Fecha 19 - 06.08.2019 - 19:30
Fecha 20 - 08.08.2019 - 19:30
Fecha 21 - 13.08.2019 - 19:30
Fecha 22 - 15.08.2019 - 19:30
Fecha 23 - 20.08.2019 - 19:30